Recenzent
[Reviewer]

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Czasopismo: Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy (ISSN: 2543-7925)