Aksjologiczne aspekty kariery
[Axiological aspects of career]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia (ISSN: 0867-2040)
Rok wydania: 2013
Tom: 26
Numer czasopisma: 1-2
Strony od-do: 75-88
Streszczenie: Kariera dotyczy nie tylko życia zawodowego, ale też rozwoju osobistego, stylu życia, podejmowania aktywności, osiągania celów - obejmuje całe życie człowieka w wielu jego wymiarach, które się przenikają i wzajemnie na siebie oddziałują. Dlatego można wnioskować o obecności wartości w procesie kariery – stanowią one podstawę realizowania kariery oraz są efektem jej rozwoju. Artykuł prezentuje zagadnienia związane z różnymi sposobami rozumienia kariery, aksjologicznym charakterem procesu kariery oraz implikacjami dla pedagogiki w zakresie badań teoretycznych oraz działań praktycznych dotyczących wspierania rozwoju kariery człowieka.
Słowa kluczowe: kariera, wartości, podmiotowość, pedagogikaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Aksjologiczne aspekty kariery",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia",
year = "2013",
number = "1-2",
pages = "75-88"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2013). Aksjologiczne aspekty kariery. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 1-2, 75-88.