Stereotyp czasu pracy nauczyciela
[The stereotype of the working time of teachers]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień (ISSN: 1230-7785)
Rok wydania: 2015
Numer czasopisma: 2 (251)
Strony od-do: 16-26
Streszczenie: Jednym z wielu stereotypów funkcjonujących w naszym społeczeństwie jest stereotyp dotyczący czasu pracy w zawodzie nauczyciela. W rozpowszechnianiu i funkcjonowaniu tego stereotypu dużą rolę odgrywają media. Obraz medialny nauczyciela przedstawia kogoś, kto niewiele pracuje i otrzymuje dość wysokie wynagrodzenie. W efekcie powstaje stereotyp negatywny postaci nauczyciela, który jest przyczyną podejrzliwego traktowania nauczycieli i braku zaufania do nich. W konsekwencji prowadzi do obniżenia jakości procesu nauczania i braku umiejętności zrozumienia całego kontekstu pracy nauczycieli. Poprawa wizerunku nauczyciela zależy od wielu czynników. Należą do nich: tworzenie pozytywnego obrazu medialnego nauczyciela, indywidualne i przyjazne kontakty nauczyciela z uczniami i rodzicami, prezentacja pozytywnych efektów pracy nauczyciela oraz wielu aspektów wykonywanych zadań i obowiązków zawodowych. Zmiana funkcjonującego stereotypu nie jest łatwa i w tym zakresie wiele zależy również od samych nauczycieli.
Słowa kluczowe: stereotyp, nauczyciel, czas pracy nauczyciela, wizerunek medialnyCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Stereotyp czasu pracy nauczyciela",
journal = "Wychowanie na co Dzień",
year = "2015",
number = "2 (251)",
pages = "16-26"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2015). Stereotyp czasu pracy nauczyciela. Wychowanie na co Dzień, 2 (251), 16-26.