International Congress AWAKING (UN)DISCOVERED POTENTIAL OF FAMILY Family asks and answers

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki KUL