Factors and work conditions shaping the development of professional identity of IT teachers in Poland

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Fuentes (Sevilla) (ISSN: 1575-7072)
Rok wydania: 2014
Tom: 15
Strony od-do: 213-236
Streszczenie: Identyfikacja zawodowa nauczycieli przedmiotów informatycznych jest zagadnieniem złożonym, obejmującym wiele kwestii i problemów związanych z przygotowaniem zawodowym, warunkami pracy oraz indywidualnymi predyspozycjami, kompetencjami i postawami (attitude). Mechanizm identyfikacji zawodowej dotyczy utożsamiania się jednostki z rolą nauczyciela i z całą grupą zawodową. Oznacza to przyjęcie obowiązków, zwyczajów, zachowań zawodowych, wartości i przekonań preferowanych w danym środowisku nauczycieli. W tym zakresie należy również wziąć pod uwagę indywidualny czas adaptacji do warunków pracy i sposób reagowania na zmiany. Nauczyciel przedmiotów informatycznych wykonuje wiele zadań zawodowych związanych z pracą dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą, ale również wiele specyficznych zadań związanych z nauczanymi przedmiotami. Przede wszystkim musi dbać o prawidłowe wyposażenie i zabezpieczenie pracowni komputerowej, w której odbywają się zajęcia. Do jego obowiązków zawodowych należy też aktualizowanie wiadomości z dziedziny informatyki, znajomość najnowszych trendów, programów i narzędzi oraz doradzanie i wspieranie innych nauczycieli stosujących technologie informatyczne w nauczaniu. Identyfikacja zawodowa nauczyciela przedmiotów informatycznych jest nie tylko przystosowaniem się do środowiska pracy, ale włączeniem się w system reguł zachowania, norm i wartości występujących w danej szkole oraz zaangażowaniem w poprawienie warunków, metod wykonywania i efektów swojej pracy. Nauczyciele przedmiotów informatycznych mają największy wpływ na przysposobienie społeczeństwa do świadomego korzystania z nowych technologii, dlatego ważnym zagadnieniem jest ukazanie czynników determinujących ich identyfikację zawodową, a w konsekwencji jakość ich pracy. Artykuł przybliża pojęcie identyfikacji zawodowej, środowisko pracy, zadania i obowiązki nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz prezentuje analizę uwarunkowań kształtowania tożsamości nauczyciela przedmiotów informatycznych.
Słowa kluczowe: nauczyciel informatyki, tożsamość nauczyciela, identyfikacja zawodowa, zadania zawodowe nauczyciela, środowisko pracy nauczyciela
Dostęp WWW: http://institucional.us.es/fuentes/gestor/apartados_revista/pdf/campo/jrrxbopp.pdf
DOI: 10.12795/revistafuentes.2014.i15.10Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Factors and work conditions shaping the development of professional identity of IT teachers in Poland ",
journal = "Fuentes (Sevilla)",
year = "2014",
pages = "213-236"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2014). Factors and work conditions shaping the development of professional identity of IT teachers in Poland . Fuentes (Sevilla), 213-236.