Career realization model: perspective of individual values and attitudes

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Career and Life Design interventions for sustainable development and decent work
Miejsce: Wrocław
Nazwa jednostki: Katedra Unesco Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, Instytut Pedagogiki