Career Realization Model: Perspective of Individual Values and Attitudes, as an Educational-Developmental Tool for Teachers and Advisors

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: MultiColors: An International Journal of Educational Research and Theory (ISSN: 2663-3353)
Rok wydania: 2018
Tom: 1
Strony od-do: 24-36
Streszczenie: Artykuł prezentuje koncepcję modelu realizacji kariery, której podstawą jest przyjęcie założenia, że jednostka samodzielnie kształtuje swoją karierę, przy czym kariera jest rozumiana jako urzeczywistnianie (implementation?) przyjętych wartości wyznaczających postawy i zachowania człowieka. W artykule zaprezentowano charakterystykę współczesnych karier, a także przeprowadzono analizę problematyki wartości jako podstawy działań związanych z realizacją kariery. Wartości istnieją w doświadczeniach każdego człowieka, określają cele i sposoby ich osiągnięcia. Współczesne kariery są rezultatem podjętych decyzji, działań lub zaniechań i ich konsekwencji. Ukazują sposoby radzenia sobie ze zmienną rzeczywistością poprzez przejawiane postawy wobec rozwoju swojej kariery. Należy podkreślić znaczenie ponoszenia osobistej odpowiedzialności za realizację kariery, której przebieg zależy w większym stopniu od pracownika niż od organizacji, która tworzy warunki pracy, ale to pracownik decyduje, w jakim zakresie wykorzysta oferowane możliwości. Prezentowany model wskazuje na aksjologiczny wymiar procesu realizacji kariery, stanowiąc propozycję do dyskusji i refleksji nad sposobami rozumienia kariery, jej przebiegu i uwarunkowań.
Słowa kluczowe: kariera, model realizacji kariery, wartości, postawy, wzory karier, rozwój kariery, doradztwo kariery
Dostęp WWW: https://www.gordon.ac.il/multi-colors-volume-1--2018-19Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Career Realization Model: Perspective of Individual Values and Attitudes, as an Educational-Developmental Tool for Teachers and Advisors",
journal = "MultiColors: An International Journal of Educational Research and Theory",
year = "2018",
pages = "24-36"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2018). Career Realization Model: Perspective of Individual Values and Attitudes, as an Educational-Developmental Tool for Teachers and Advisors. MultiColors: An International Journal of Educational Research and Theory, 24-36.