Recenzent rozprawy doktorskiej

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Izabela, Pietrowska
Tytuł publikacji: Zasoby polskich i brytyjskich studentów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się warunkujące ich powodzenie edukacyjne