Etyczno-deontologiczne aspekty pracy nauczyciela
[Ethical and deontological aspects of teacher’s professional activity]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: VII NAUKOWE FORUM POLSKO-UKRAIŃSKIE/UKRAIŃSKO-POLSKIE „EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI”
Miejsce: Bydgoszcz
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki