Wspieranie ucznia i nauczyciela w procesie edukacji
[Support for the student and teacher in the education process]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy
Miejsce: Poznań