Etyczne aspekty realizacji kariery zawodowej
[Ethical aspects of professional career]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Szkoła – Zawód – Praca (ISSN: 2082-6087)
Rok wydania: 2015
Numer czasopisma: 10
Strony od-do: 55-64
Streszczenie: Sytuacja na rynku pracy związana z wysokim poziomem bezrobocia, niepewną przyszłością i niestabilnością zatrudnienia sprawia, że realizacja kariery staje się coraz trudniejsza. W związku z tym mogą pojawić się zachowania nieetyczne, które w konsekwencji prowadzą do problemów psychospołecznych i demoralizacji człowieka. Celem artykułu jest zwrócenie na etyczne aspekty kariery z uwagi na jej znaczenie dla rozwoju różnych sfer życia człowieka. Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące własności współczesnych karier, wartości powiązanych z realizacją kariery, kultury pracy i etycznych zachowań.
Słowa kluczowe: kariera, kultura pracy, etyka, wartości
Dostęp WWW: http://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/jednostka/szkola_zawod_praca/artykulyCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Etyczne aspekty realizacji kariery zawodowej",
journal = "Szkoła – Zawód – Praca",
year = "2015",
number = "10",
pages = "55-64"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2015). Etyczne aspekty realizacji kariery zawodowej. Szkoła – Zawód – Praca, 10, 55-64.