Relacje interpersonalne w miejscu pracy i ich znaczenie dla funkcjonowania zawodowego
[Interpersonal relationships at workplace and their impact on professional functioning]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Zielona Góra
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy
Redaktorzy: Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkiewicz
Strony od-do: 55-63
Streszczenie: Sytuacja na rynku pracy nie sprzyja nawiązywaniu i kształtowaniu właściwych lub bliskich relacji międzyludzkich w miejscu pracy. Ma to związek z niestabilnością zatrudnienia, niepewną przyszłością, wielokrotnymi zmianami miejsca pracy, wymaganiami pracodawców, chęcią utrzymania posady i gotowością do kompromisów z tym związanych. Relacje zawodowe są istotnym źródłem wsparcia w sytuacjach trudnych, a także obszarem wzajemnego uczenia się od siebie. Niewłaściwe relacje mogą też znacząco obniżyć kulturę pracy i powodować nieetyczne zachowania. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie relacji interpersonalnych w miejscu pracy jako źródła wsparcia funkcjonowania zawodowego oraz jako czynnika kształtującego kulturę pracy. Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące istoty i budowania relacji interpersonalnych, rodzajów relacji w miejscu pracy oraz kultury pracy i etyki zawodowej.
Słowa kluczowe: relacje interpersonalne, funkcjonowanie zawodowe, kultura pracy, etyka zawodowaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Relacje interpersonalne w miejscu pracy i ich znaczenie dla funkcjonowania zawodowego",
journal = "",
year = "2015",
pages = "55-63"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2015). Relacje interpersonalne w miejscu pracy i ich znaczenie dla funkcjonowania zawodowego. , 55-63.