Wybrane aspekty funkcjonowania zawodowego nauczycieli jako czynniki satysfakcji z pracy
[Job satisfaction and selected aspects of teacher work]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: SZKOŁA I NAUCZYCIEL. OSIĄGNIĘCIA-DYLEMATY-PERSPEKTYWY
Miejsce: Łagów Lubuski