Satysfakcja zawodowa a wybrane aspekty pracy nauczyciela
[Job satisfaction and selected aspects of teacher work]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nauczycielskie konotacje pracy ludzkiej
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie