Sources of professional satisfaction of secondary school teachers

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Cuestiones Pedagógicas (ISSN: 0213-1269)
Rok wydania: 2015
Tom: 24
Strony od-do: 75-88
Streszczenie: Satysfakcja zawodowa jest zagadnieniem szczególnie istotnym w odniesieniu do pracy nauczycieli, wychowujących kolejne pokolenia. Ważne jest, aby tę profesję wykonywali ludzie zadowoleni, bez poczucia frustracji zawodowej. Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące satysfakcji z pracy oraz najważniejszych obszarów funkcjonowania nauczyciela w pracy. Celem artykułu jest ukazanie czynników związanych z pracą nauczycieli, które mają największe znaczenie dla ich poczucia satysfakcji zawodowej. Egzemplifikacją podjętych zagadnień jest analiza wyników badań empirycznych prowadzonych w tym zakresie, a także prezentacja wniosków.
Słowa kluczowe: satysfakcja zawodowa, nauczyciele, praca zawodowa
Dostęp WWW: http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/24/06_24.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Sources of professional satisfaction of secondary school teachers",
journal = "Cuestiones Pedagógicas",
year = "2015",
pages = "75-88"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2015). Sources of professional satisfaction of secondary school teachers. Cuestiones Pedagógicas, 75-88.