Recenzent rozprawy doktorskiej

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Elżbieta Jędruszczak
Tytuł publikacji: Funkcje dyrektora szkoły w polskim systemie oświaty
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki KUL