Tworzenie relacji interpersonalnych jako postawa i fundament profesjonalizmu nauczycieli
[Establishing interpersonal relationships as attitude and foundations of teachers’ professionalism]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Rozwój nauczyciela - od wczesnej do późnej dorosłości
Redaktorzy: Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska
Strony od-do: 49-64
Streszczenie: Profesjonalizm nauczyciela zależy od posiadanych kwalifikacji, kompetencji osobowościowych, zaangażowania w pracę, doświadczenia. Ponadto, jego funkcjonowanie zawodowe i sposób wykonywania pracy są uwarunkowane wykorzystywaniem posiadanych kompetencji i umiejętności, przede wszystkim interpersonalnych. Tworzenie pozytywnych relacji z ludźmi jest postawą, którą można kształtować w aspekcie poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym oraz poprzez intencje, czyli wyrażaną chęć nawiązywania relacji. Artykuł podejmuje zagadnienia związane z pojęciem i charakterystyką relacji interpersonalnych, prezentuje relacje z innymi jako postawę, warunki budowania dobrych relacji w odniesieniu do profesjonalizmu nauczycieli.
Słowa kluczowe: nauczyciel, profesjonalizm, relacje interpersonalne, postawa, funkcjonowanie zawodoweCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Tworzenie relacji interpersonalnych jako postawa i fundament profesjonalizmu nauczycieli",
journal = "",
year = "2016",
pages = "49-64"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2016). Tworzenie relacji interpersonalnych jako postawa i fundament profesjonalizmu nauczycieli. , 49-64.