Recenzent rozprawy doktorskiej
[Doctoral thesis reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): mgr Wioleta Tomczyk
Tytuł publikacji: Psychospołeczne uwarunkowania poczucia sukcesu szkoleniowego nauczycieli wojskowych przygotowujących do zawodów trudnych i niebezpiecznych
Nazwa jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii, UMCS