Recenzent rozprawy doktorskiej
[Doctoral thesis reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): mgr Karina Banasik
Tytuł publikacji: Kulturowe reprezentacje nauczyciela w prasie ogólnopolskiej w kontekście zmiany edukacyjnej
Nazwa jednostki: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach