Aksjologiczny wymiar poradnictwa edukacyjno-zawodowego
[Axiological dimension of educational and professional counseling]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Aksjologiczne orientacje w pedagogice
Miejsce: Kazimierz Dolny
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytut Pedagogiki KUL