Recenzent rozprawy doktorskiej
[Reviewer of doctoral dissertation]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Izabela Kaczyńska
Tytuł publikacji: Wybrane korelaty sukcesu zawodowego doktorantów w zakresie pedagogiki