Satysfakcja zawodowa jako problem humanizacji pracy
[Professional satisfaction as issue of work humanizing]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Warszawa ; Radom
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Badanie, dojrzewanie, rozwój : (na drodze do doktoratu) : metodologia nauk społecznych a metodologia badań pedagogicznych
Redaktorzy: Franciszek Szlosek
Strony od-do: 263-273
Streszczenie: Dynamiczne zmiany rynku pracy, niepewność zatrudnienia, wysoki poziom bezrobocia sprawiają, że narastają problemy związane z wykonywaniem pracy zawodowej. Zdarza się, że człowiek jest nadmiernie wykorzystywany w pracy, traktowany przedmiotowo, jako środek służący do osiągnięcia odpowiednich zysków. Z tego powodu istotne jest zwrócenie uwagi na humanizację pracy, na przywrócenie właściwego rozumienia roli człowieka w procesie pracy. Opracowanie dotyczy problematyki satysfakcji zawodowej z perspektywy pedagogiki pracy rozumianej jako rezultat działań wspierających funkcjonowanie zawodowe człowieka. Prezentuje zagadnienia dotyczące pojęcia i uwarunkowań satysfakcji zawodowej, zagrożeń psychospołecznych w kontekście dehumanizacji pracy oraz kwestie związane z warunkami miejsca pracy w odniesieniu do kształtowania satysfakcji zawodowej.
Słowa kluczowe: satysfakcja zawodowa, pedagogika pracy, humanizacja pracy, relacja człowiek-pracaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Satysfakcja zawodowa jako problem humanizacji pracy",
journal = "",
year = "2016",
pages = "263-273"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2016). Satysfakcja zawodowa jako problem humanizacji pracy. , 263-273.