Przewodniczenie sesji
[Chairing the session]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego
Miejsce: Poznań