2018

20172016

 • Integracja europejska a redefinicja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych: przyczyny zainicjowania i rozwój transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa w latach 1945–1948
  [w:] Rocznik Integracji Europejskiej
 • Promocja demokracji a bezpieczeństwo europejskie: skuteczność i dylematy polityki wschodniej Unii Europejskiej w XXI w.
  [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • 2015  2014

 • Integracja europejska w czasach kryzysu: scenariusz rozwoju Unii Europejskiej w XXI wieku
 • Unilateralizm czy multilateralizm: porównanie strategii Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego


 • 2013
  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego  Recenzja podręcznika akademickiego


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  Działalność odczytowa


  2011


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2010
  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


  2007