Andrzej Podraza

20222021Recenzja w przewodzie doktorskim20202019Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRecenzja w przewodzie doktorskim


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2018


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


2017


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim


201620152014

 • Unilateralizm czy multilateralizm: porównanie strategii Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Integracja europejska w czasach kryzysu: scenariusz rozwoju Unii Europejskiej w XXI wieku


 • 2013
  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego  Recenzja podręcznika akademickiego


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  Działalność odczytowa


  2011


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2010
  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


  2009  2007  2005
  2001  Redakcja naczelna publikacji naukowej  2000  1999


  Książka naukowa recenzowana


  1996

 • Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej

 • 1992

 • The Western European Union and Central Europe: a new relationship
  [Unia Zachodnioeuropejska a Europa Środkowa: nowe relacje]