Andrzej Podraza

Polska wobec kryzysu w strefie euro
[Poland and the crisis in the Eurozone]

Działalność odczytowa

Miejsce: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Lublin