Andrzej Podraza

EU Eastern enlargement and Poland

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Innsbruck
Rok wydania: 2005
Tytuł publikacji: The Eastern enlargement of the European Union. Efforts and obstacles on the way to membership
Strony od-do: 31-52