Andrzej Podraza

Brexit and the future of transatlantic security relations

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: EU – ASEAN: Models of Integration
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej