Andrzej Podraza

Recenzja w przewodzie doktorskim
[Review of the doctoral dissertation]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Olesia Tkachuk
Tytuł publikacji: Stanowisko Rosji wobec wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński; Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych