Andrzej Podraza

Rada programowa
[Scientific board]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Studia Politicae Universitatis Silesiensis (ISSN: 1895-3492)