Andrzej Podraza

2022

Prace magisterskie
 • Rola polskiej Straży Granicznej w systemie zarządzania granicą zewnętrzną Unii Europejskiej
 • Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Rosji i jej wpływ na bezpieczeństwo transatlantyckie w XXI wieku
 • Rywalizacja strategiczna Stanów Zjednoczonych i Chin w XXI wieku w ujęciu teorii realistycznej
 • Terroryzm zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
 • Wykonywanie zadań i funkcjonowanie Straży Granicznej po przystąpieniu Polski do układu z Schengen
 • Problemy i perspektywy transformacji NATO po zakończeniu Zimnej Wojny
 • Obszary i formy współpracy międzynarodowej polskiej Policji

2021

Prace magisterskie
 • Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych. Powstanie i rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
 • Polska wobec powstania i rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
 • Strategia i działania NATO wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI wieku
 • Działania ratownicze oraz gaśnicze prowadzone przez Państwową Straż Pożarną poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1992-2020

2020

Prace licencjackie
 • Cywilne służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Polski po 1989
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce w latach 90. Na przykładzie grup przestępczych Pruszków i Wołomin
 • Zjawisko i metody zwalczania korupcji w Polsce
 • Terroryzm islamski na przykładzie działalności ISIS
 • Terroryzm międzynarodowy w XXI wieku
 • Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych po 1990 r.
 • Dwadzieścia lat członkostwa Polski w NATO. Próba bilansu
 • Ochrona wschodniej granicy Polski w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • Zagrożenia terrorystyczne dla bezpieczeństwa Polski