Andrzej Podraza

2021

Prace magisterskie
 • Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych. Powstanie i rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
 • Polska wobec powstania i rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
 • Strategia i działania NATO wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI wieku
 • Działania ratownicze oraz gaśnicze prowadzone przez Państwową Straż Pożarną poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1992-2020

2020

Prace licencjackie
 • Cywilne służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Polski po 1989
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce w latach 90. Na przykładzie grup przestępczych Pruszków i Wołomin
 • Zjawisko i metody zwalczania korupcji w Polsce
 • Terroryzm islamski na przykładzie działalności ISIS
 • Terroryzm międzynarodowy w XXI wieku
 • Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych po 1990 r.
 • Dwadzieścia lat członkostwa Polski w NATO. Próba bilansu
 • Ochrona wschodniej granicy Polski w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • Zagrożenia terrorystyczne dla bezpieczeństwa Polski
 • Bezpieczeństwo imprez sportowych w Polsce
 • Struktura i rola policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Udział Polski w misjach wojskowych w Afganistanie
Prace magisterskie
 • Zagrożenie cyberterroryzmem na obszarze euroatlantyckim
 • Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w ramach Unii Europejskiej
 • Polityka antynarkotykowa Unii Europejskiej
 • Majdan - ponowne narodziny narodu ukraińskiego