Andrzej Podraza

Recenzja w przewodzie doktorskim
[Review of the doctoral dissertation ]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Paweł Głogowski
Tytuł publikacji: The European Citizens’ Initiative: A New Model of Democracy in the European Union?
Nazwa jednostki: Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytetu Wrocławskiego