Andrzej Podraza

Trump’s Foreign Policy and the Future of NATO. The Outdated Alliance?

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 14 doroczna konferencja Grupy Roboczej ds. Polityki Zagranicznej USA - BISA
Miejsce: Dublin
Nazwa jednostki: Clinton Institute for American Studies - University College Dublin, British International Studies Association (BISA) US Foreign Policy Working Group