Andrzej Podraza

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Nagroda wewnętrzna