Andrzej Podraza

Przyczyny i polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro; Lublin, 11.06.2012
[Causes and political consequences of the Eurozone crisis; Lublin, 11.06.2012]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II