Andrzej Podraza

W kierunku modelu teoretycznego reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej
[Towards a Theoretical Model of Treaty Reforms in the European Union]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Katowice
Rok wydania: 2020
Tytuł publikacji: Wokół teoretycznych i praktycznych aspektów stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Stolarczykowi
Redaktorzy: Tomasz Kubin, Justyna Łapaj-Kucharska, Tomasz Okraska
Strony od-do: 169-182
Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie możliwości stworzenia modelu teoretycznego wyjaśniającego proces reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej. Taki model miałby charakter teorii cząstkowej ukazującej jedynie pewną część procesów integracyjnych przy założeniu, że negocjacje są cechą najlepiej charakteryzującą Unię Europejską. W opracowaniu przedstawia się podstawowe wnioski dotyczące procesu negocjacji reform traktatowych, który rozpoczął się w latach 80. XX wieku poprzez przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego i trwał aż do 1 grudnia 2009 r., kiedy wszedł w życie traktat lizboński.
Słowa kluczowe: teorie integracji europejskiej, Unia Europejska, reformy traktatowe, negocjacje, konferencja międzyrządowa
Dostęp WWW: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/ksiega_wokol_teoretycznych_1_1-748_m.stolarczyk_ebook_10.11.2020_ramki_oniszczuk.pdf
DOI: 10.31261/PN.3970