Andrzej Podraza

Przemiany Unii Europejskiej w XXI wieku: w kierunku redefinicji modelu integracji europejskiej
[Transformation of the European Union in the twenty-first century: towards a redefinition of the European integration model]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwo Studiów Międzynarodowych pt. Poziomy analizy stosunków międzynarodowych; Lublin, 10.11.2012
Miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie