Andrzej Podraza

Polska wobec kryzysu w strefie euro – aspekty polityczne
[Poland and the crisis in the Eurozone - political aspects]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Polska wobec kryzysu w strefie euro – aspekty polityczne
Miejsce: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki