Andrzej Podraza

Rada Polityki Zagranicznej
[Foreign Policy Council]

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostki: Rada Polityki Zagranicznej