Andrzej Podraza

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
[Review in the habilitation proceeding]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Dr Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004, Ośrodek Myśli Politycznej – Centrum Europejskie Natolin, Kraków – Warszawa 2008, s. 731; kolokwium habilitacyjne: Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski