Andrzej Podraza
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Profesor - Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.podraza_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8181-6612