Andrzej Podraza

Team Europe

Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

Nazwa jednostki: Komisja Unii Europejskiej