Andrzej Podraza

Recenzja rozprawy doktorskiej
[Review of a Ph.D. dissertation]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Tomasz Marcinkowski, Polskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989-2005, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, promotor: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Czachór
Tytuł publikacji: Tomasz Marcinkowski, Polskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989-2005