Andrzej Podraza

Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - (geo)polityka
[Discussion panel: Germany-Poland-Ukraine - (geo)politics]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Centrum Kompetencji Wschodnich