Andrzej Podraza

Czy Partnerstwo Wschodnie jest jeszcze priorytetem Unii Europejskiej?
[Is the European Partnership still a priority of the European Union?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej; Lublin, 13.04.2011
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II