Andrzej Podraza

Traktat Nicejski
[Treaty of Nice]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2001