Andrzej Podraza

To deepen or widen the European integration: perspectives for new Member States to join the European Union vs. the Eurozone crisis

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Proces poszerzenia Unii Europejskiej - szanse i wyzwania; Warszawa, 18.05.2012
Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej