Andrzej Podraza

Polska wobec kryzysu w strefie euro – aspekty polityczne
[Poland and the crisis in the Eurozone - political aspects]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć; Łódź, 22-23.02.2012
Miejsce: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki