Andrzej Podraza

Przyczyny i polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro; Lublin, 11.06.2012
[Causes and political consequences of the Eurozone crisis; Lublin, 11.06.2012]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Przyczyny i polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II