Andrzej Podraza

Recenzja rozprawy doktorskiej
[Review of a Ph.D. dissertation]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Mariusz Ruszel, Polska wobec polityki energetycznej Unii Europejskiej w latach 2004-2010, Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych; promotor: Prof. UŁ dr hab. Stanisław Konopacki
Tytuł publikacji: Mariusz Ruszel, Polska wobec polityki energetycznej Unii Europejskiej w latach 2004-2010