• Dyrektor Instytutu (od 2016-09-01)
  • Kierownik Katedry (od 2009-09-01)
  • Kierownik Katedry (od 2008-11-01 do 2009-08-31)