Andrzej Podraza
  • Kierownik Katedry (od 2020-03-01)
  • Kierownik Katedry (od 2019-10-01 do 2020-02-29)
  • Dyrektor Instytutu (od 2016-09-01 do 2019-09-30)
  • Kierownik Katedry (od 2009-09-01 do 2019-09-30)
  • Kierownik Katedry (od 2008-11-01 do 2009-08-31)